فهرست همکاران

دکتر مهدی موحدی بک نظر


عضو فعال از 4 خرداد 1396
دارای مدرک تحصیلی دکتری علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد اسلامی- نظریۀ بازی‌ها
ساکن در استان تهران، شهر تهران
رساله دکتری
 • «نقد مبانی نظریه‏ بازی‏ها و امکان‏سنجی نظریه جایگزین در گستره کاربردهای آن از منظر اقتصاد اسلامی» به راهنمایی دکتر محمدهادی زاهدی‏وفا و مشاوره دکتر محمدمهدی عسکری و محمد نعمتی (1394)

پایان‌نامه ارشد
 • «نظریه طراحی سازوکار و نقش آن در بازار کالاهای اعتباری، با تأکید بر دیدگاه اسلامی؛ مطالعه موردی: شهر تهران»، به راهنمایی دکتر قهرمان عبدلی و مشاوره دکتر کامران ندری (1389)

تحصیلات
 • دکتری تخصصی علوم اقتصادی؛ گرایش اصلی: اقتصاد اسلامی، گرایش فرعی: اقتصاد ریاضی (نظریه بازی‏ها) دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران (1394)
 • کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران (1389)

علاقه‌مندی‌های علمی و پژوهشی
 • اقتصاد اسلامی، نظریه بازی‏ها، اخلاق و اقتصاد، فلسفه اقتصاد، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نگارش مقاله علمی
 • محدودیت‏های بهره‏گیری از نظریه‏بازی‏ها در تحلیل‏های تعاملی اقتصاد اسلامی، مجله معرفت اقتصادی، همراه با محمدهادی زاهدی وفا، محمدمهدی عسکری و محمد نعمتی (1396)
 • نظريه بازي‏ها به مثابه ابزاري براي فلسفه اخلاق؛ تبييني تاريخي و تحليلي انتقادي، مجله اقتصاد اسلامی، شماره 63، همراه با سیدهادی عربی، محمدهادی زاهدی وفا و محمد جواد رضائی (1395)
 • آیا مدل‏های اقتصاد کلان نیازمند بازسازی هستند؟ تحلیلی روش‏شناختی از ارتباط میان اقتصاد کلان و اقتصاد رفتاری؛ اقتصاد تطبیقی، دوره 3، شماره 1، به همراه کاظم یاوری و محمدجواد رضائی. (1395)
 • نظریه بازی‏ها به مثابه ابزاری برای فلسفه اخلاق؛ تبیینی تاریخی و تحلیلی انتقادی، مجله اقتصاد اسلامی، (پذیرش)، همراه با محمدهادی زاهدی‏وفا، سیدهادی عربی و محمدجواد رضایی (1395)
 • نقد ابتنای اقتصاد اسلامی برمطلوبیت‏گرایی دوساحته، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، (پذیرش)، همراه با محمدهادی زاهدی‏وفا، محمدمهدی عسکری و محمدجواد رضایی (1395)
 • چگونه نظریه بازی‏ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریه جورسازی پایدار و کاربردهای آن، ریاضی و جامعه، جلد 2، شماره 1، صص 68-51، به همراه علی نصیری اقدم، محمد جواد رضائی و آرمان‏رضایتی. (1394)
 • چگونگی افزایش تعداد پیوندهای کلیه، نشاء علم، سال پنجم، شماره دوم، صص 70-65، به همراه علی نصری اقدم و محمد جواد رضائی (1394)
 • 5. تمرکززدایی مالی و اقتصاد اسلامی؛ برخی ملاحظات نظری در باب مالیات‏ستانی و تخصیص بودجه، اقتصاد و بانکداری اسلامی شماره 4و 5، صص 220-199، به همراه محمد جواد رضائی (1393)
 • طراحی بازار؛ چارچوب تحلیلی «راث» در درک عملکرد بازار ، مجلس و راهبرد، شماره 79، به همراه علی نصیری اقدم و محمد جواد رضائی (1393)
 • مقایسه پاسخ‏های نظری و نتایج تجربی تخصیص عایدی حاصل از بازی‏های همکارانه، اقتصاد تطبیفی، شماره 2، صص 134-117، به همراه قهرمان عبدلی و محمد جواد رضائی (1393)
 • نظرية «اخلاق هنجاري» و دلالت‏هاي آن در سياست‌گذاري اقتصادي؛ درس‏هايي براي اقتصاد اسلامي، معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 8، صص 50-29، به همراه سیدهادی عربی و محمد جواد رضائی (1392)
 • چگونگی تسهیل پرداخت مالیلات در ایران، پژوخشنامه مالیات، سال 21، شماره 68، صص 32-9، به همراه علی نصیری اقدم و محمد جواد رضائی و زینب مرتضوی فر (1392)
 • 10. طراحی سازوکار و نقش آن در بازار کالاهای اعتباری، با تأکید بر دیدگاه اسلامی، مجله تحقیقات اقتصادی، تحقیقات اقتصادی، دوره 48، شماره 102، صص 138-121، به همراه قهرمان عبدلی (1392)
 • ارتباط وجوهات شرعی و مالیات‌های حکومتی در الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی؛ دلالت‌هایی برای حل پرداخت‌های دوسویه، پژوهشنامه مالیات، شماره 63، صص 173-153، به همراه محمد جواد رضائی(مقاله برگزیده علمی-پژوهشی در چهاردهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌ (1391)
 • درک رفتار اقتصادی بر اساس کارکرد اعصاب و علوم شناختی، تحقیقات اقتصادی، دوره 47، شماره 2، صص 81-99، به همراه محمود متوسلی و محمد جواد رضائی (1391)
 • امکان‏سنجی فقهی استفاده از ابزار احیاء و اقطاع در فرایند خصوصی‏سازی، اقتصاد اسلامی، شماره 37، صص 5-28، به همراه غلامرضا مصباحی مقدم و محمد جواد رضائی (مقاله برگزیده علمی-پژوهشی در دوازدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در سال 1390) (1389)
 • ضرورت گفتگوی میان علم اقتصاد و روان‏شناسی، مطالعات میان‏رشته‏ای در علوم انسانی، دوره دوم، شماره 3، صص 88-59، به همراه محمد جواد رضائی (1389)

ترجمه اثر
 • کتاب ، ابزارهای مواجهه با کسری بودجه در اقتصاد اسلامی، منذر قحف، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‏السلام، به همراه محمد نعمتی و محمد جواد رضائی (1389)
 • «جامعه پساصنعتی و امنیت اقتصادی»، ژآن باتیست دو فوکو، چاپ شده در مجموعه مقالات قوه مقننه و امنیت اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی (1388)

تدوین طرح‌نامه
 • گزارش پژوهشی «تحلیلی بر وظایف، ساختار و هزینه‏های دولت در ارائه کالاهای عمومی در اقتصاد ایران»، مؤسسه پژوهشی آراء (1395)
 • همکار طرح «اصلاح سیستم مالیاتی با رویکرد بهبود محیط کسب و کار»، به سفارش سازمان امور مالیاتی کشور، زیر نظر جهاد دانشگاهی واحد تهران (1390)
 • گزارش پژوهشی «آيا مي‏توان به جاي وضع مقررات ماليات اخذ نمود؟»، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‎‏های مجلس شورای اسلامی، به همراه محمد جواد رضائی (1389)

مشارکت در
 • عقلانیت و انسان اقتصادی، هندبوک اقتصادی، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، به همراه محمد جواد رضائی (1393)
 • رقابت و همکاری، هندبوک اقتصادی، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، به همراه محمد جواد رضائی (1393)

همکاری با
 • مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در حوزه «طراحی نهادها و سازوکارهای اقتصادی» (1396)
 • مؤسسه مبانی و مدل‏های اقتصادی بومی (1396)
 • مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، دبیر اندیشکده اقتصاد (1396)
 • مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، دبیر اندیشکده اقتصاد (1392)

مطالب پربازدید
دکتر مهدی موحدی بک‌نظر را ببینید یا به فهرست بازگردید.